Harmóniában a
természettel
0
Rendezvények
Termékeinkről mondták
VeraNatura natúrkozmetikumok 100% elégedettségi garancia Holisztikus Élet facebook oldal

ÁSZF

Kérjük vásárlás előtt figyelmesen olvassa el az alábbi szerződési feltételeket, amely a felek - a vásárlás folyamata során létrejött - jogait és kötelezettségeit tartalmazza! A webáruházon történténő regisztrációval és a webáruház használatával Ön elfogadja, és saját magára nézve kötelező érvényűnek ismeri el az Általános Szerződési Feltételekben leírtakat!

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Holisztikus Élet webáruház szolgáltatója (a továbbiakban Szolgáltató) és a Szolgáltató által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban Ügyfél vagy Megrendelő) jogait és kötelezettségeit tartalmazza (Szolgáltató és Ügyfél vagy Megrendelő a továbbiakban együttesen: Felek).

A szolgáltató neve:
A szolgáltató székhelye:
Cégjegyzékszám:
Adószám:
Bankszámlaszám:
Elérhetőség:
Képviselő:
Email:
Telefon:
A webáruház (honlap) címe: www.holisztikuselet.hu
A webáruház elérhetősége: info@holisztikuselet.hu
Rendelésekkel kapcsolatos információk: +3630-2377-825
Tárhelyszolgáltató adatai: Elitweb Kft., 7400 Kaposvár, Zárda utca 12.
Képviselő: Karmacsi Gábor
Email: info@elitweb.hu

 

Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.holisztikuselet.hu weboldalon (a továbbiakban: weboldal) található elektronikus áruházon (a továbbiakban: Holisztikus Élet online áruház) keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre.

A szerződés tartalmát a kötelező érvényű jogszabályokon kívül jelen ÁSZF határozzák meg. Tartalmazza a jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog feltételeit. A rendelés véglegesítése előtt Megrendelő köteles jelen ÁSZF tartalmát és rendelkezéseit megismerni.

A Holisztikus Élet online áruházban történő vásárlást a következő jogszabályok szabályozzák:

 • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Ektv”)
 • 2014. március 15-e után történő vásárlások esetén az Új Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) Hatodik Könyv, Kötelmi Jog 6:5.§ - 6:7.§, valamint „Az elektronikus úton történő szerződések különös szabályai” fejezete 6:82.§ - 6:85.§-ai
 • 2014. június 13. napjától az Ügyféllel megkötött szerződéseknél a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet előírásai alkalmazandó. Ügyfélnek jelen Korm. rendelet 4.§2. pontja és jelen ÁFSZ szerint is csak természetes személy minősülhet.
 • Az 1997. évi CLV. tv. a fogyasztóvédelemről
 • 151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról
 • 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól
 • 1999. évi LXXVI. tv. a szerzői jogról
 • 2011. évi CXX. tv. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/302. rendelete (2018. febr.28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapon történő tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394. rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelete (2016. ápr.27.) a természetes személyeknek  a személyes adatok kezelésének tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről  


A vásárlás menete, rendelés leadása

A Holisztikus Élet online áruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon. A Holisztikus Élet online áruház szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni, amennyiben a weboldalon érvényesen és sikeresen regisztrálja magát, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

Jelen szerződés a megrendelés jóváhagyásával lép hatályba, és a megrendelés teljesülésével zárul le. A jóváhagyás a rendelést visszaigazoló e-mail megérkezésével történik meg. Az Ügyfél megrendelése csak ennek az e-mailnek a megérkezését követően érvényes. A megrendelés teljesítéséért a Szolgáltató nem vállal felelősséget, amennyiben az adott áru időközben nem áll rendelkezésre. Ebben az esetben a Szolgáltató jogosult a megrendelést visszautasítani, vagy amennyiben ez lehetséges, csereterméket felajánlani. A Felek között az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt, de nem aláírt szerződésnek minősül. A Szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követő 5 évig őrzi, utólagosan hozzáférhetően, visszakereshetően.


1. Regisztráció

A Holisztikus Élet online webáruház oldalai regisztráció nélkül, vagyis bármilyen személyes adat megadása nélkül is böngészhető. Az első vásárlás előtt az Ügyfélnek nem kell minden esetben regisztrálnia. Amennyiben regisztrálna, úgy a Főoldalon a jobb felső sarokban, a Kosár mellett található „Regisztráció” gombbal tudja ezt megtenni, az ott található adatlap kitöltésével és elküldésével. A regisztráció során egy valós e-mail cím és egy választott jelszó megadása szükséges. A regisztrációval az Ügyfél elfogadja jelen üzletszabályzatunkat. A sikeres regisztrációt e-mailben igazoljuk vissza.

A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért, semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A hibásan rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, a Saját adatok menüpontban van lehetőség. Aktív rendelést érintő adatok módosítására a webáruház e-mail címén van lehetőség abban az esetben, ha a rendelés teljesítését a Szolgáltató nem kezdte meg.

2. A vásárlás folyamata

A honlapon található termékkategóriák kiválasztásával kerület el adott termékcsoportokhoz, majd termékekhez. A kategóriák egyértelműen vannak elkülönítve, nem túl sok csoportosítással nehezítve a választást. A kategóriákhoz külön ismertető van feltüntetve, a könnyebb tájékozódás végett.

A kiválasztott termék termékinformációs oldaláról tájékozódhatunk a termék kinézetéről, megismerhetjük az áruk lényeges tulajdonságait, pontos jellemzőit, árát, egységárát, a termékek használatára vonatkozó utasításokat. Amennyiben a webáruházban található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságaival, használatával, használhatóságával kapcsolatban a weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük forduljon hozzánk e-mailes elérhetőségünkön, vagy hagyjon üzenetet a termékinformációs oldal alján található Hozzászólások fül alatt. A fényképeken látható dekorációs elemek nem részei a termékeknek, kivéve ha ezt a termékleírásban kifejezetten feltüntetjük. Az esetleges elírásokért Szolgáltató nem tud felelősséget vállalni!

A termék kiválasztása után a Kosár gombra nyomva a terméket a bevásárló kosárba teheti, melyet az oldal tetején is megtalál külön. Erre nyomva az összes addigi terméket, amit a kosárba tett, láthatja egy helyen. A kosár tartalma, a termékek száma a vásárlás véglegesítéséig tetszőlegesen módosítható. A kosár tartalma egy hétig elérhető a regisztrált Megrendelő számára a saját profilon belül.

Amennyiben a kosár tartalma megfelelő, ki kell választani a megfelelő szállítási módot. Itt a legfontosabb, hogy körülbelül tudjuk, mennyi lesz a rendelt termékek összsúlya. A kisebb csomagok és 1-2 termék minden esetben belefér az 1 kg-os határba. Amíg nem rendelkezik a honlap a súly összesítés lehetőségével, kérjük a megadott kiszerelésekre műanyag csomagoló esetén számoljon rá 50%-ot (pl. 100ml-es tégely vagy flakon 150g), üveg csomagoló esetén a kiszerelés háromszorosát (pl. 100ml-es üvegtégely 300g), papír csomagoló esetén a súly ugyanannyi (dobozos 90g-os szappan 90-100g). A papír szállítási csomagolóanyag (doboz, kitöltő) kb. 150g-t nyom. Így lehet kalkulálni, hogy túllépjük-e az 1kg-os határt. Ha a határon lenne a becslés, akkor a 2 kg-ot ajánljuk bejelölni, de a csomagolás után állítjuk ki minden esetben a számlát, így a lemért súly szerinti szállítási költség kerül fel a számlára! Kérjük ezért minden esetben a kiküldött számla alapján fizetni, nem az előzetesen bejelölt és visszaigazoló levél szerinti összeget azonnal elutalni!

A megrendelés véglegesítését a szállítási és számlázási adatok megadásával lehet folytatni, erre a gombra kell nyomni a lap alján. A következő oldalon beírható a cím és a kuponkód is, amennyiben rendelkeznek vele. A megjegyzés rovatba nem csak a szállításhoz kapcsolódó kéréseket lehet feltüntetni, hanem minden egyéb  kérést, információt. A megrendelés elküldése előtt be kell jelölni a két jelölő négyzetet, hogy megértettük a rendelés feltételeit. Így a megrendelés elküldhető és a szerződés létrejön.

3. Megrendelés

A termék vételára forintban megadott, mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely az általános forgalmi adót már tartalmazza (bruttó ár), azonban nem tartalmazza a kiszállítás költségét. Amennyiben a termék mellett pirossal jelölt és áthúzott árak találhatóak, úgy azok egy adott akció alkalmával az eredeti bruttó árak, melyeket lecsökkentettünk. A lecsökkentett kedvezményes, aktuális akciós árak minden esetben fel vannak tüntetve az áthúzott bruttó, áfával növelt árak mellett, így amíg az adott akció véget nem ér, ezen a kedvezményes áron vásárolhatóak meg adott termékek. A weboldalról megrendelhető termékek árainak változtatási jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja. Online átutalással történő fizetés kezdeményezésekor, az elektronikus fizetési értesítő kiküldése, és a termék átvétele közötti időszakban bekövetkezett árcsökkenés esetén nem áll módunkban pénzt visszatéríteni. Az online fizetési tranzakció biztonsági ellenőrzése minimálisan 24 órát vesz igénybe, a termék átvétele csak ezt követően lehetséges.

Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő „0” Ft-os vagy „1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket a hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat a vásárlási szándékától.

A megrendelést a Szolgáltató a weboldalán keresztül csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi adatot maradéktalanul kitölti. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A leírtak alapján, így például az Ügyfél által tévesen kitöltött megrendelés miatt átutalt többlet összeget a Szolgáltató a mindenkor hatályos visszautalási díj mértékével csökkentve utalja vissza az Ügyfél részére.

Az Ügyfél a megrendelés leadásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja, és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Szolgáltató az Ügyfél vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles az Ügyfél részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül Ügyfél részére nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve az Ügyfél bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik. Kérjük ellenőrizzék minden esetben a visszaigazoló email megérkeztét, mert sok levelező fiók a spam mappába, vagy egyéb helyekre kézbesítheti azokat! A rendszer automatikus levelet küld ki, így ha ez nem érkezik meg, a Megrendelő az elérhetőségek egyikén jelezze a problémát, hogy javítani lehessen és megkezdődhessen a rendelés feldolgozása!

4. Szállítási és fizetési feltételek

A 18.000 Ft-ot el nem érő megrendelések esetén a szállítási költséget az Ügyfél viseli a weboldalon a "Szállítási és fizetési feltételek" menüpont alatt feltüntetett módon, mely szállítási díj a számlán feltüntetésre kerül szállítási költség megnevezés alatt. A szállítási díjak kalkulálása a csomag súlya alapján történik. Ha egy Ügyféltől azonos napon több megrendelés is érkezik, ezek a házhoz szállítás díja szempontjából külön kerülnek figyelembevételre. Amennyiben az Ügyfél a második rendelés leadásakor jelzi és erre a Szolgáltató visszajelzése alapján még van lehetőség, a Szolgáltató összevonhatja a megrendeléseket, és egy szállítási díjat kalkulálhat hozzájuk. A már postázott csomagok utólagos összevonására nincsen mód. A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

A „Szállítási és fizetési feltételek” menüpontban írt szállítási határidők kizárólag tájékoztató jellegűek, a Szolgáltatót nem kötelezik, a tényleges szállítási határidő a valóságban ettől eltérhet. Alapesetben a Szolgáltató tartja magát ahhoz, amennyiben a termék polcon van és elérhető, és a rendelés ellentételezése (előre fizetés esetén) beérkezett a bankszámlára, és amennyiben a futárszolgálat még fel tudja venni a csomagot, akkor a csomag még aznap feladásra kerül. Ilyen esetben a futárcég által meghatározott szállítási időhatár szerint a csomag másnapra megérkezik. Az utánvétes csomagok akár a megrendelés felvétele napján, vagy az esetek többségében másnap kerülnek postázásra.  Amennyiben a Megrendelőnek egyedi igényei, rendelése került leadásra, vagy a termék rendelhető, de még nem érkezett be/készült el, úgy mindenkor egyedi szállítási határidő kerül meghatározásra, melyet emailen, vagy telefonon mindenkor egyeztetünk a Megrendelővel. A szállítási lehetőségekről (csomagolás módja, árak) is ezen menüpontban található bővebb, pontos információ. A szállítás határideje legfeljebb 30 nap.

Az Ügyfél termékmegrendelés esetén köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációt a Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni. A kiszállítással és a megrendelési tételekkel kapcsolatos kifogásokat, kérjük még a szállítmányozó jelenlétében, jegyzőkönyv felvételével dokumentáljon!

A weboldalon megrendelt szolgáltatásokat a Szolgáltató az Ügyfélnek e-mailben küldött megrendelési visszaigazolásban szereplő helyszínen és időpontban teljesíti.

Fizetési módozatok:
a. Utánvétes fizetés esetén a csomag díja az átvételkor fizetendő közvetlenül a kézbesítőnek.
b. Előre utalás esetén a bankszámlára kérjük utalni a szállítási költséggel növelt árat, az előzetesen kiküldött elektronikus számlán lévő adatok szerint! A csomag feladása a teljes összeg beérkezése után történik meg, a visszaigazoló levélben foglaltak alapján. Amennyiben téves utalás történik, a visszautalás során az utalás költségét felszámítjuk, azaz levonjuk a tévesen utalt, visszautalandó összegből. A vásárlásról a számlát elektronikusan távszámlában küldjük ki a Megrendelő által megadott email címre.

5. Adatbeviteli hibák kijavításának technikai lehetősége

A Megrendelőnek a megrendelés véglegesítése előtt lehetősége van a bevitt adatok módosítására. Ez megtehető a böngésző vissza-nyíljának megnyomásával. A Megrendelő felelőssége, hogy helyes és pontos adatokat adjon meg, hiszen ezek szerint lesz kiszámlázva a vásárlás és kiküldve a csomag. A rosszul megadott email cím vagy a telített tárhely azt eredményezheti, hogy nem kapja meg a visszaigazoló levelet, vagy a számlát, melyen az utalandó összeg szerepel, így a szerződés létrejötte meghiúsulhat. Amennyiben a véglegesített rendelés esetén a Megrendelő mégis módosítana, vagy hibát talál, a lehető legrövidebb úton kezdeményeznie kell a javítást.


Az elállás joga, gyakorlásának feltételei, módja és következményei

Amennyiben Ügyfél a megrendelt termék kézhezvétele után kíván elállni a vásárlástól, azt az áru átvételét követő 14 naptári napon belül indoklás nélkül megteheti. Ennek módjáról a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló, 45/2014. (II.26.) számú kormányrendelet rendelkezik. Ügyfél az elállás jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja. A Szolgáltató kizárólag új állapotú (sérülésmentes, hiánytalan tartalmú) termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat megtéríteni, amely vételár a rendeléskor kifizetett szállítási költséget is tartalmazza.

Az elállási jog gyakorlásakor a termék visszajuttatásáról az Ügyfélnek kell gondoskodnia. Írásban történő elállás esetén elegendő a weboldalon az „Elállási nyilatkozat” menüpont alatt található elállási nyilatkozat mintát kitöltve, azt 14 naptári napon belül elküldeni a menüpont alatt megtalálható címek egyikére. Amennyiben a visszaküldött csomag megfelel a feltételeknek, és az Ügyfél a 45/2014. évi (II.26.) Kormányrendelet  22. paragrafusának megfelelően eláll a szerződéstől, a Szívliliom Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy az elállásról szóló tudomásszerzésétől számított 14 napon belül visszatéríti az Ügyfél által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget a hatályos jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően. Ebbe belefoglaltatik a teljesítéssel összefüggésbe kerülő egyéb költség is, mint például a szállítási költség. Ez a rendelkezés azonban nem vonatkozik a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módozattól eltérő fuvarozási mód választásával okozott többletköltségekre!

A Szolgáltató az Ügyfélnek a visszajáró összeget az Ügyfél által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. Az Ügyfél kifejezett hozzájárulása esetén a Szolgáltató ettől eltérő módon is visszajuttathatja az összeget, de az Ügyfélnek ebből semmilyen plusz költsége nem származhat! Az Ügyfél által hibásan és/vagy pontatlanul megadott cím vagy bankszámlaszám következtében történő késedelemért a Szolgáltató nem felelős.

Ha az Ügyfél kifejezetten a szokásos és legkevésbé költséges fuvarozási módozattól eltérő fuvarozási módot választ, a Szolgáltató nem köteles visszatéríteni az ebből adódó többletköltségeket. Ilyen esetekben a feltüntetett általános szállítási díjtételek erejéig áll fenn a visszatérítési kötelezettség. A Szolgáltató visszatarthatja a visszajáró összeget mindaddig, míg az Ügyfél a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem bizonyította, hogy azt visszaküldte. Utánvéttel vagy portósan feladott küldeményeket nem tudunk átvenni! Az Ügyfél köteles a visszajáró terméket 14 napon belül elküldeni. A termék visszaküldésének költségét az Ügyfél állja.

Az Ügyfél a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból adódó értékcsökkenésért felel. A kibontott termékek egy harmadánál nagyobb arányú felhasználása esetén a Szolgáltató nem köteles a termék árát visszatéríteni, kifejezetten gondolunk itt a kozmetikai termékekre, ahol a használat már visszafordíthatatlan károkat és fogyást okoz adott termékben, amit később már nem lehet újraértékesíteni.

Az Ügyfelet indoklás nélkül megillető elállási és felmondási jog alóli kivételeket a Korm. rendelet 14. pontja rögzíti. Szolgáltató külön is kiemeli, hogy az elállási jog az Ügyfelet nem illeti meg a következő esetekben:
- olyan termék tekintetében, amelynek ára a fenti jogszabályhelyben leírtak szerint a vállalkozás által nem befolyásolható;
- romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termékek tekintetében;
- olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontás után nem küldhető vissza;
- olyan termékek tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.


Szavatosság, garancia

A termékek jótállásával, kellék-, vagy termékszavatosságával összefüggésben a 2014. évi 45. Korm. rendelet (II.26.) és a 3. sz. melléklet rendelkezései szerint kell eljárni. A Szolgáltatónak jogában áll a vásárolt termékkel kapcsolatos jelzett hibát felülvizsgálni, vagy amennyiben a hiba igényli, akkor a gyártó részére elküldeni bevizsgálásra. Abban az esetben, ha a hiba nem rendeltetésszerű használatra vezethető vissza, a javítási költség az Ügyfelet terheli.

1. Kellékszavatosság

Ügyfél a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha ezek közül a választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja. Végső esetben a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban az Ügyfél viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Ügyfél a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni köteles. A szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ügyfél igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már köteles bizonyítani, hogy a felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

2. Termékszavatosság

Termékhiba esetén az Ügyfél választása szerint az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt is érvényesíthet. Termékszavatossági igényként kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

A termékszavatossági igényt a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A termékszavatossági igényt kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén az Ügyfélnek kell bizonyítania. A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető, vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania ezek közül.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem lehet érvényesíteni. A termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve a kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényt Ügyfél a gyártóval szemben érvényesítheti.


Panaszbejelentés, jogorvoslat

A Megrendelő a termékekkel vagy a Szolgáltatóval kapcsolatos panaszait a webáruház elérhetőségein a Szolgáltatónak is mindenkor megteheti. Helyszíni, személyes jelenlétkor felmerülő (pl. vásár) szóbeli panasz esetén a jegyzőkönyvet azonnal fel kell venni és az Ügyfélnek átadni. A telefonon érkező szóbeli panaszt a Szolgáltató szintén köteles azonnal megvizsgálni és a problémát mielőbb elhárítani. Amennyiben a megoldás nem kezdhető meg azonnal, vagy a panasz kezelésével az Ügyfél nem ért egyet, erről írásos jegyzőkönyvet kell felvenni, és azt 30 napon belül az Ügyfélnek megküldeni. Az írásban érkező panasz kivizsgálása hasonlóan történik, írásban kitöltésre kerül a felvett jegyzőkönyv és 30 napon belül megküldésre kerül. A panasz elutasítását a Szolgáltató indokolni köteles.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az Ügyfél nevét, címét, a panasz benyújtásának idejét, módját, a panasz részletes leírását, csatolt dokumentumait. Tartalmazza a Szolgáltató által adott választ, a jegyzőkönyvet felvevő személy aláírását, továbbá a jegyzőkönyv felvételének helyét és idejét. A jegyzőkönyvet a Szolgáltató köteles megőrizni 3 évig, ellenőrzéskor azt bemutatni, másolati példányt az Ügyfélnek átadni, vagy megküldeni. A panasz elutasításának indoklása után a Szolgáltató köteles az Ügyfelet tájékoztatni a további jogorvoslati lehetőségekről, hogy mely hatósághoz vagy békéltető testülethez fordulhat. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell az illetékes hatóság, és az Ügyfél lakóhely szerinti békéltető testület székhelyét és elérhetőségeit, levelezési címét. A tájékoztatás kiterjed arra is, hogy a Szolgáltató a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

Az Ügyfélnek joga van panaszt tenni a fogyasztóvédelmi hatóságnál. Amennyiben az Ügyfél jogainak sérülését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerinti illetékes fogyasztóvédelmin hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat az Ügyfél lakóhelye szerinti illetékes fővárosi és megyei Kormányhivatalok látják el, ezek listája itt található: www.kormanyhivatal.hu

Az Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv., valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. tv. rendelkezései szerint.

Fogyasztói panasszal a lakóhely szerinti illetékes békéltető testületekhez is lehet fordulni. A testület eljárása megindításának feltétele, hogy az Ügyfél a Szolgáltatóval közvetlenül megkísérelje a vitás helyzet rendezését. Az eljárásra az Ügyfél által felkért illetékes testület helyett az Ügyfél által megjelölt testület lesz az illetékes. A Szolgáltatót a megjelölt testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek mulasztása esetén eljárási bírság szabható ki. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az egyezség létrehozását a Felek között. A békéltető testület eljárása fogyasztói kérésére történik. A kérelmet írásban kell benyújtani. A békéltető testületekről további információ itt olvasható: www.bekeltetes.hu . A területileg illetékes békéltető testületek elérhetőségei pedig ITT található meg listába szedve.

Az Unióban letelepedett, online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekben érintett kereskedőknek, valamint az Unióban letelepedett online piacoknak meg kell jeleníteniük a honlapjukon az online vitarendezési platformra mutató elektronikus linket. Ennek a linknek a fogyasztók számára könnyen elérhetőnek kell lennie. Az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekben érintett, az Unióban letelepedett kereskedőknek meg kell adniuk az e-mail címüket is.

Az Unióban letelepedett, online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekben érintett azon kereskedőknek, akik kötelesek egy vagy több alternatív vitarendezési fórumot igénybe venni a fogyasztókkal fennálló vitáik rendezéséhez, vagy erre kötelezettséget vállalnak, tájékoztatniuk kell a fogyasztókat az online vitarendezési platform létezéséről, valamint arról a lehetőségről, hogy az online vitarendezési platform felhasználható a vitáik rendezéséhez. Emellett az online vitarendezési platformra mutató elektronikus linket kell megjeleníteniük honlapjukon, illetve, ha az ajánlatot e-mailben teszik, akkor az adott e-mailben. Ezt az információt fel kell tüntetni adott esetben az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződés általános feltételei között is.

Az EU által, az online panaszbejelentésre létrehozott egységes felületet itt lehet elérni 2016. február 15-től: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. A közvetlen online link a honlap Impresszumában is olvasható és elérhető. A kiküldött technikai email-ekben, illetve a megrendelés során kapott értesítő levelekben csakúgy, mint a hírlevelekben ugyanez a link szintén elérhető lesz. Az online vásárlások során keletkezett, határon átnyúló jogvitákkal kizárólag a Budapesti Békéltető Testület foglalkozhat, a belföldiekkel pedig a magyarországiak. A Budapesti Békéltető Testület weboldalán fellelhető tájékoztató hiteles, a határon átnyúló viták esetén ezen testületet kell keresni, ahol tanácsadók állnak rendelkezésre.


Szerzői jogok

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. 1. paragrafus (1) bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. A tv. 16. paragrafus (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások, fényképek, szövegek, stb. engedély nélküli felhasználása ill. bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet. A jogtulajdonos Kovácsné Gaál Hajnalka.


Egyebek

A Szolgáltató által üzemeltetett www.holisztikuselet.hu webáruház biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A weboldalon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Az Ügyfelet terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

A Szolgáltató az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése ill. és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A Szolgáltató az Ügyfél adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Szolgáltató alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el. Az adatok tárolásának időtartama 5 év. Az adatok törlését, illetve a hírlevél lemondását e-mailen lehet kérni. A Szolgáltató az Ügyfél adatainak kezelésekor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el. Megrendelő a regisztrációval az Adatvédelmi nyilatkozatban foglaltakat elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.


2021. október 15.