Harmóniában a
természettel
0
Rendezvények
Termékeinkről mondták
VeraNatura natúrkozmetikumok 100% elégedettségi garancia Holisztikus Élet facebook oldal

Elállási nyilatkozat

Kedves Vásárlónk!

A Holisztikus Élet webáruházon keresztül történő vásárlását a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet szabályozza. E rendelet meghatározza a fogyasztói szerződéssel kapcsolatos tájékoztatás és teljesítés egyes szabályait, továbbá az elállási és felmondási jogra vonatkozó részletes szabályokat.

Ennek értelmében az elektronikus úton leadott megrendelések esetén Ön, mint a megrendelő, jogosult 14 napon belül indoklás nélkül elállni a szerződéstől. A 14 nap attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön, a Megrendelő, vagy az Ön által megjelölt személy a terméket átvette, vagy a szolgáltatást megkezdte. Lehetőség van a szerződés kötés után azonnal, a termék megrendelése és a kiszállítási időpont között is felmondani a rendelést, ebben az esetben a megrendelés azonnal teljesítetlenné válik, a szerződés megszűnik. Amennyiben az árut átvette, úgy 14 nap áll rendelkezésére hogy az visszaérkezzen hozzánk sértetlenül, és nekünk is ennyi időnk van, hogy az áru ellenértékét a szállítási díjjal együtt visszatérítsük. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön, mint a megrendelő viseli! A határidő betartottnak minősül, ha Ön a 14 napos határidő letelte előtt elküldi nekünk a terméket, de ettől eltérő határidő is kiszabható, megbeszélés alapján.

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, kérjük a szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát juttassa el az alábbi e-mail címre a fent megjelölt határidőn lejárta előtt: info (kukac) holisztikuselet.hu  Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat mintát is.

Ha Ön eláll a szerződéstől, legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által a termékért és a közvetlenül hozzá tartozó szállítási díjért kifizetett ellenszolgálatást. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg a termék meg nem érkezik címünkre: Holisztikus Élet -  7200 Dombóvár, Jókai u. 9., vagy Ön nem igazolta kétséget kizáróan, hogy azt időben visszaküldte.

A mindenkori legkevésbé költséges szokásos szállítási díjtól eltérő szállítási díj visszatérítésére a honlap üzemeltetője nem köteles!

Felmondási nyilatkozat minta

(Kérjük a nyilatkozatot csak abban az esetben töltse ki és juttassa vissza az alábbi címre, amennyiben elállási/felmondási jogával élni kíván!)

Címzett: Holisztikus Élet -  7200 Dombóvár, Jókai u. 9.

Alulírott …. (ide jön a megrendelő neve) kijelentem, hogy gyakorlom elállási/felmondási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: ....... (ide jön a termékek felsorolása)

Megrendelés azonosítója:

Szerződéskötés időpontja/átvétel időpontja:

A fogyasztó (megrendelő) neve:

A fogyasztó (megrendelő) címe:

A fogyasztó (megrendelő) aláírása (csak akkor ha papíralapon küldik a nyilatkozatot)

Kelt: … (város), …. (év, hó, nap)

 

A nyilatkozat minden sorát kitöltve az alábbi címek egyikére juttassa vissza:

Postán: Holisztikus Élet - 7200 Dombóvár, Jókai u. 9.

E-mailen: info (kukac) holisztikuselet.hu